Levensreddend handelen bij baby's en kinderen

Erkend door Kind & Gezin

Add to calendar:
Programma

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers hoe ze moeten omgaan met een kind in een levensbedreigende situatie. Zo leren ze reanimeren volgens de ERC richtlijnen. De opleiding bestaat uit een theoretisch en uit een praktisch gedeelte, waarna elke cursist een getuigschrift ontvangt erkend door Opgroeien.

Het theoretisch gedeelte bestaat o.a uit:

  • De typische gevaren voor kinderen
  • De basisprincipes van de eerste hulp
  • Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende richtlijnen van de European Resuscitation Councel - richtlijnen
  • Het bewustzijn, de ademhaling en de bloedcirculatie bij kinderen.

Het praktische gedeelte bestaat o.a uit:

  • Inoefenen van de reanimatie op poppen met de maat van de opgevangen kinderen
  • de handelingen bij verslikken en stikken 
  • veiligheidshouding
  • casus(sen)
  • ...